Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE PLANLANAN 19. DÖNEM POMEM ADAY ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
17.05.2017  

 
 

ÇANKIRI POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE 19. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT OLARAK PLANLAMASI YAPILAN ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

Aday öğrencilerin 01 Haziran 2017 günü saat:17.00’a kadar geçici kayıtlarını yaptırmak üzere Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir. Geçici kayıt bizzat adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır. Adayların geçici kayıt işlemleri 01 Haziran 2017 günü başlayacaktır. Geçici kayıt için 31 Mayıs 2017 günü gelen adaylar mağdur edilmeyerek Müdürlüğümüzde kalmaları sağlanacaktır.

KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-      Nüfus cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,

2-       Evli ise eşinin  2 adet kimlik fotokopisi,

3-      Kendisi veya eşi ad-soyadı değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı, (aslı veya onaylı sureti)

4-      1 adet ikametgah belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

5-      1 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği ve fotokopisi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

6-      Adli Sicil Kayıt Belgesi, Evli olan adaylar için eşlerine ait Adli sicil Kayıt belgesi, (E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

7-      Son altı ay içerisinde çekilmiş 10 adet Vesikalık fotoğraf, evli olan adaylar ise eşine ait 2 adet fotoğraf, (Fotoğraflar sakal ve bıyıklı kesinlikle olmayacaktır.)

8-      Evli ise evlilik cüzdanının ilk üç sayfasının iki adet fotokopisi,

9-      Lise, ön lisans ve lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,(diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi)

Lisans veya ön lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine öğrenim gördükleri üniversite/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte lisans/ön lisans eğitimine devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

10-  Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin okul diplomaların aslı veya onaylı fotokopisi; diploması olmayanlar ise hazırlık okuduklarına dair (imzalı ve mühürlü) belgelerin asıllarını ve iki adet fotokopisi,

 

11-    Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis Belgesi” , 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi” istenilecektir. (Askerlik yapmayan adaylar için Askerlik durum belgesi istenilecektir. E-Devlet çıktısı kabul edilecektir. Ayrıca varsa askerlik süresi boyunca alınmış olan hava değişim raporları ve askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanların durum gösterir belgesi istenilecektir.)

             12-   Tezli-Tezsiz Yüksek lisans veya Doktora yapan öğrencilerin diplomaların asılları veya bitirme belgelerinin asılları ve iki adet fotokopisi, 

13-Kan gruplarını bilmeyen adaylar kan gruplarını kayda gelmeden mutlak surette öğrenmeleri gerekmektedir. (Kan grubu belgesi getirilecektir.)

14-Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyeliği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ADAYLARIN GELİRKEN YANLARINDA BULUNDURACAĞI MALZEMELER:

 

Kişisel Eşyalar (Bakım ve Temizlik):

-Müdürlüğümüze gelirken adaylar saç, sakal, bıyık tıraşlarını olmuş şekilde geleceklerdir.

-Aday öğrenciler yanlarında temizlik-tıraş malzemeleri, el sabunu, şampuan, terlik, tırnak çakısı, yeteri kadar iç çamaşırı ve yatılı okul için gereken diğer eşyalarını getireceklerdir.

 

Sivil Kıyafet:

-Öğrenciler eğitimler sırasında kullanılmak üzere, sıfır yaka desensiz düz lacivert renkte en az iki adet tişört getireceklerdir.

-Öğrencilerin mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak resmi istihkakları kendilerine dağıtılıncaya kadar giyebilecekleri mevsimlik kıyafetlerini yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.

 

Spor Malzemesi:

 -Adaylar bir eşofman takımı ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

 

Yatakhane Kıyafeti:

-Pijama, terlik, havlu, banyo havlusu veya bornoz, içeri terliği v.b.

 

 ADAYLARIN GETİRMELERİ YASAK OLAN MALZEMELER:

 

-Ses, görüntü ve depolama özelliği olan cep telefonu (akıllı telefon), bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera v.b. elektronik cihazları (elektrikli tıraş makinesi hariç) ve her türlü oyun aleti ve malzemeleri,

-Aday ve yakınları tarafından getirilen ya da gönderilen her türlü yiyecek ve içecek maddeleri,

-Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme ve bitkisel ilaçlar,

 -Ustura, açık jilet ile her türlü kesici ve delici aletler,

-Alyans hariç her türlü takı ve aksesuarlar,

-Her türlü siyasi ve ideolojik yayın ve malzemeleri yanlarında getirmeleri kesinlikle yasaktır. Suç unsuru olabilecek eşyalara rastlanılması halinde adli işlem başlatılacaktır.

 

Müdürlüğümüze Ulaşım:

 

Müdürlüğümüz, Çankırı-Ankara Karayolu Üzeri 6. Kilometrede bulunmaktadır. Otobüs ile Ankara yönünden gelenler, Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ineceklerini belirterek Müdürlüğümüze gelebilirler.

 

DİKKAT: İstenecek yeni belgeler olabileceğinden, liste güncellenebilir. Bu nedenle internet sitemizin sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKALIĞI
 • BİMER
 • Kurumsal E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TRUN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ